Campanya de reforç de la recollida selectiva comercial al Vallès Oriental

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Ecovidrio Ecoembes Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat Agència de Residus de Catalunya

On hem de dipositar cada tipus de residu?

Amb la recollida selectiva de residus hi guanyem tots! Estalviem recursos, donem una nova vida als materials i contribuïm a millorar el nostre entorn.

La recollida selectiva de residus
al Vallès Oriental. Com funciona?

En l'àmbit del Consorci hi conviuen diferents modalitats de recollida selectiva. Tots, però, tenen per objectiu recollir de manera diferenciada els residus que generem per tal de poder-los reciclar.

Actualment als nostres municpis el model de recollida implantat és el de 5 fraccions (envasos de vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i resta), que es recullen mitjançant 3 sistemes:
- Contenidors de superfície (àrees de vorera i d'aportació)
- Contenidors soterrats
- Porta a porta

Selecciona el municipi per saber com funciona el seu sistema de recollida selectiva de residus:

Campanya de foment de la
recollida selectiva comercial al Vallès Oriental

Del 25 de juny al 15 de juliol un equip format per 17 educadors i educadores ambientals ha realitzat un servei d'informació porta a porta als comerços del Vallès Oriental, amb l'objectiu d'informar els establiments sobre la manera correcta de separar tots els residus i el funcionament del servei a la seva localitat, i alhora recollir els seus dubtes i suggeriments sobre aquest tema.

Material lliurat

Als comerços visitats, se'ls va lliurar un seguit de material informatiu de la campanya: